# عشق

پاییز چه زیباست

         پاییز چه زیباست                           مَهتاب زَده تاج سَرِ کاج پاشویه پُرازبَرگِ خَزان دیده زَرد است                           رَنگ از رُخِ مَهتاب پَریدَ ست برگونه ماه ، ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 217 بازدید

قصه بلم و کارون

بلم آرام چون قویی سبکبار                                                                                                                             به نرمی بر لب کارون همی رفت به نخلستان ساحل قرص خورشید                                                                                                                             ز دامان ... ادامه مطلب
/ 50 نظر / 108 بازدید